Đang thực hiện
Tìm kiếm
JPNET

[QC] Ứng dụng JPNET

Giúp người lao động xoá tan nỗi lo lừa đảo XKLĐ Nhật Bản, thảo luận, hỏi đáp, học tiếng Nhật 24/7 Tải Về Máy

>>> Hỗ trợ trực tuyến 24/7 Call, Zalo, FB: -Đào Hảo (Ms): 0981 307 288 -Khánh Hà (Ms): 0968 983 466 -Phạm Phạm Quỳnh (Mr): 0961 307 040

Đáp án chính thức trọn bộ đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT tháng 01/2020

07/07/2019

Sau khi hoàn thành bài thi năng lực tiếng Nhật JLPT vào ngày 02/01/2020, chắc hẳn bạn vô cùng sốt ruột kiểm tra đáp án và đánh giá mức điểm mình đạt được. Không để các bạn chờ lâu, Laodongxuatkhau.vn sẽ cập nhật đáp án chính thức ngay sau đây.

I. Đáp án bài thi năng lực tiếng Nhật JLPT trình N5 tháng 01/2020

N5 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12        
                                 
問題2 13 14 15 16 17 18 19 20                
                                 
問題3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30            
                                 
問題4 31 32 33 34 35                      
                                 
N5 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                 
問題2 17 18 19 20 21                      
                                 
問題3 22 23 24 25 26                      
                                 
N5 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 27 28 29                          
                                 
問題5 30 31                            
                                 
問題6 32                              
                                 
N5聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7                  
                                 
問題2 1 2 3 4 5 6                    
                                 
問題3 1 2 3 4 5                      
                                 
問題4 1 2 3 4 5 6

II. Đáp án bài thi năng lực tiếng Nhật JLPT trình N4 tháng 01/2020

 
 
N4 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9              
  3 2 1 2 4 1 4 2 3              
問題2 10 11 12 13 14 15                    
  2 3 4 1 1 4                    
問題3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25            
  1 3 4 2 1 3 2 4 2 1            
問題4 26 27 28 29 30                      
  3 4 3 2 1                      
問題5 31 32 33 34 35                      
  2 3 4 3 1                      
N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  4 1 2 1 4 2 3 4 3 1 3 2 2 1 4  
問題2 16 17 18 19 20                      
  2 1 4 3 4                      
問題3 21 22 23 24 25                      
  3 1 3 2 4                      
N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 26 27 28 29                        
  2 4 1 4                        
問題5 30 31 32                          
  1 3 4                          
問題6 33 34                            
  2 2                            
N4聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8                
  1 7 8                          
問題2 1 2 3 4 5 6 7                  
  6 7                            
問題3 1 2 3 4 5                      
  2 1 2 3 3                      
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8
  1 2 3 2 1 1 3 2

III. Đáp án bài thi năng lực tiếng Nhật JLPT trình N3 tháng 01/2020

 

N3  文字・語彙 (もじ・ごい  TỪ VỰNG)

問題1 1 2 3 4 5 6 7 8                
  2 4 1 2 3 1 3 4                
問題2 9 10 11 12 13 14                    
  3 3 1 2 2 4                    
問題3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25          
  4 2 2 1 3 3 4 1 3 1 4          
問題4 26 27 28 29 30                      
  1 4 3 4 2                      
問題5 31 32 33 34 35                      
  4 2 2 1 3                      

N3  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  1 4 4 3 2 4 3 1 2 1 2 4 3      
問題2 14 15 16 17 18                      
  3 4 1 4 2                      
問題3 19 20 21 22 23                      
  1 1 2 4 4                      

N3  読解 (どっかい  ĐỌC HIỂU)

問題4 24 25 26 27                        
  1 2 2 4                        
問題5 28 29 30 31 32 33                    
  4 3 3 2 1 3                    
問題6 34 35 36 37                        
  2 4 4 3                        
問題7 38 39                            
  2 1                            

N3聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1 1 2 3 4 5 6                    
  3 4 2 4 3 1                    
問題2 1 2 3 4 5 6                    
  2 3 1 3 4 2                    
問題3 1 2 3                          
  3 1 4                          
問題4 1 2 3 4                        
  1 3 2 1                        
問題5 1 2 3 4 5 6 7 8 9              
  2 1 3 2 2 2 2 1 3    

IV. Đáp án bài thi năng lực tiếng Nhật JLPT trình N2 tháng 01/2020

N2  文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG)

問題1

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

1

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

2

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

3

1

4

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題5

23

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

4

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題6

28

29

30

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

3

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N2  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題7

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

 

 

 

 

 

4

1

3

1

1

3

2

1

4

3

2

1

 

 

 

 

問題8

45

46

47

48

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

4

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題9

50

51

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N2   読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題10

53

54

55

56

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

1

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題11

58

59

60

61

62

63

64

65

66

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

4

4

1

3

4

2

1

 

 

 

 

 

 

 

問題12

67

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題13

69

70

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題14

72

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N2  聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

1

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

2

1

3

2

1

2

1

3

2

3

3

 

 

 

 

 

問題5

1

2

3a

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Đáp án bài thi năng lực tiếng Nhật JLPT trình N1 tháng 01/2020

N1 文字・語彙
問題1 1 2 3 4 5 6                    
  3 2 3 4 1 2                    
問題2 7 8 9 10 11 12 13                  
  1 2 4 2 4 3 3                  
問題3 14 15 16 17 18 19                    
  2 2 4 1 3 1                    
問題4 20 21 22 23 24 25                    
  4 3 1 4 2 3                    
N1 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35            
  2 4 3 1 3 3 3 2 4 4            
問題6 36 37 38 39 40                      
  1 4 4 2 4                      
問題7 41 42 43 44 45                      
  1 2 4 3 1                      
N1 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題8 46 47 48 49                        
  3 4 3 1                        
問題9 50 51 52 53 54 55 56 57 58              
  4 1 2 4 4 3 2 3 1              
問題10 59 60 61 62                        
  3 3 2 2                        
問題11 63 64                            
  2 4                            
問題12 65 66 67 68                        
  4 1 1 3                        
問題13 69 70                            
  2 2                            
N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6                    
  2 2 1 3 4 1                    
問題2 1 2 3 4 5 6                    
  3 2 1 4 3 4                    
問題3 1 2 3 4 5 6                    
  1 3 4 4 2 3                    
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  2 1 1 2 3 3 2 2 1 3 1 3 1      
問題5 1 2 3a 3b                        
  4 2 3 1      
 


Trên đây là kết quả chính thức cho tất cả 5 trình độ (từ N5 - N1) kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT tháng 01/2020. Mong rằng với tất cả sự nỗ lực trong thời gian qua, bạn sẽ đạt được kết quả tốt nhất.

Ngày thông báo kết quả sẽ rơi vào khoảng tháng 01/2020 (tháng 1 sẽ thông báo ngày cụ thể), theo dõi website Laodongxuatkhau.vn hoặc lựa chọn
3 Cách tra cứu kết quả JLPT nhanh và chính xác nhất để biết kết quả.

Chúc bạn có kết quả tốt.

 

TƯ VẤN XKLĐ NHẬT BẢN 24/7

Bạn có thắc mắc cần giải đáp, hãy liên hệ với cán bộ tư vấn

Đào Hảo (Ms): 0981 307 288

Khánh Hà (Ms): 0968 983 466

Phạm Phạm Quỳnh (Mr): 0961 307 040

Thanh Nhàn (Ms): 0972 859 695

Hỗ trợ tư vấn 24/7 qua: Call, Message, Zalo, SMS
Nếu không tiện nói chuyện qua điện thoại hoặc nhắn tin ngay lúc này, bạn có thể YÊU CẦU GỌI LẠI bằng việc nhập số điện thoại vào form bên dưới để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.


App XKLĐ JPNET

Liên hệ hỗ trợ

Đào Hảo (Ms)

0981 307 288

hotro.japan@gmail.com

Khánh Hà (Ms)

0968 983 466

hotro.japan@gmail.com

Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Đào Hảo (Ms)
Đào Hảo (Ms)
SĐT: 0981 307 288
Khánh Hà (Ms)
Khánh Hà (Ms)
SĐT: 0968 983 466
Phạm Phạm Quỳnh (Mr)
Phạm Phạm Quỳnh (Mr)
SĐT: 0961 307 040
Thanh Nhàn (Ms)
Thanh Nhàn (Ms)
SĐT: 0972 859 695
Hỏi - đáp
Vui lòng nhập họ tên   Vui lòng nhập số điện thoại   Vui lòng nhập nội dung  
Chia sẻ của người lao động
012589653..
Năm này đã gần 30 tuổi rồi mới có dự định đi...
09875648..
Mình có kinh nghiệm làm cơ khí 3 năm và cũng có bằng...
016576563..
Mình học đại học 3 năm, rồi cảm thấy chán vì ra...

message Yêu Cầu Gọi Lại

Lên đầu trang