Đang thực hiện
Tìm kiếm
Website #1 về xuất khẩu lao động Nhật Bản. Hỗ trợ tư vấn chuyên nghiệp, nhanh chóng (Zalo, Face, SMS)
>>> Hỗ trợ trực tuyến 24/7 Call, Zalo, FB: -Khánh Hà (Ms): 0968 983 466 -Minh Hoàn (Mr): 0867 165 885 -Nguyễn Cường (Mr): 0972 833 894

Đáp án chính thức trọn bộ đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT tháng 08/2019

07/07/2019

Sau khi hoàn thành bài thi năng lực tiếng Nhật JLPT vào ngày 02/08/2019, chắc hẳn bạn vô cùng sốt ruột kiểm tra đáp án và đánh giá mức điểm mình đạt được. Không để các bạn chờ lâu, Laodongxuatkhau.vn sẽ cập nhật đáp án chính thức ngay sau đây.

I. Đáp án bài thi năng lực tiếng Nhật JLPT trình N5 tháng 08/2019

N5 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12        
                                 
問題2 13 14 15 16 17 18 19 20                
                                 
問題3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30            
                                 
問題4 31 32 33 34 35                      
                                 
N5 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                 
問題2 17 18 19 20 21                      
                                 
問題3 22 23 24 25 26                      
                                 
N5 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 27 28 29                          
                                 
問題5 30 31                            
                                 
問題6 32                              
                                 
N5聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7                  
                                 
問題2 1 2 3 4 5 6                    
                                 
問題3 1 2 3 4 5                      
                                 
問題4 1 2 3 4 5 6

II. Đáp án bài thi năng lực tiếng Nhật JLPT trình N4 tháng 08/2019

 
 
N4 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9              
  3 2 1 2 4 1 4 2 3              
問題2 10 11 12 13 14 15                    
  2 3 4 1 1 4                    
問題3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25            
  1 3 4 2 1 3 2 4 2 1            
問題4 26 27 28 29 30                      
  3 4 3 2 1                      
問題5 31 32 33 34 35                      
  2 3 4 3 1                      
N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  4 1 2 1 4 2 3 4 3 1 3 2 2 1 4  
問題2 16 17 18 19 20                      
  2 1 4 3 4                      
問題3 21 22 23 24 25                      
  3 1 3 2 4                      
N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 26 27 28 29                        
  2 4 1 4                        
問題5 30 31 32                          
  1 3 4                          
問題6 33 34                            
  2 2                            
N4聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8                
  1 7 8                          
問題2 1 2 3 4 5 6 7                  
  6 7                            
問題3 1 2 3 4 5                      
  2 1 2 3 3                      
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8
  1 2 3 2 1 1 3 2

III. Đáp án bài thi năng lực tiếng Nhật JLPT trình N3 tháng 08/2019

 

N3  文字・語彙 (もじ・ごい  TỪ VỰNG)

問題1 1 2 3 4 5 6 7 8                
  2 4 1 2 3 1 3 4                
問題2 9 10 11 12 13 14                    
  3 3 1 2 2 4                    
問題3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25          
  4 2 2 1 3 3 4 1 3 1 4          
問題4 26 27 28 29 30                      
  1 4 3 4 2                      
問題5 31 32 33 34 35                      
  4 2 2 1 3                      

N3  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  1 4 4 3 2 4 3 1 2 1 2 4 3      
問題2 14 15 16 17 18                      
  3 4 1 4 2                      
問題3 19 20 21 22 23                      
  1 1 2 4 4                      

N3  読解 (どっかい  ĐỌC HIỂU)

問題4 24 25 26 27                        
  1 2 2 4                        
問題5 28 29 30 31 32 33                    
  4 3 3 2 1 3                    
問題6 34 35 36 37                        
  2 4 4 3                        
問題7 38 39                            
  2 1                            

N3聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1 1 2 3 4 5 6                    
  3 4 2 4 3 1                    
問題2 1 2 3 4 5 6                    
  2 3 1 3 4 2                    
問題3 1 2 3                          
  3 1 4                          
問題4 1 2 3 4                        
  1 3 2 1                        
問題5 1 2 3 4 5 6 7 8 9              
  2 1 3 2 2 2 2 1 3    

IV. Đáp án bài thi năng lực tiếng Nhật JLPT trình N2 tháng 08/2019

N2  文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG)

問題1

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

1

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

2

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

3

1

4

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題5

23

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

4

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題6

28

29

30

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

3

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N2  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題7

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

 

 

 

 

 

4

1

3

1

1

3

2

1

4

3

2

1

 

 

 

 

問題8

45

46

47

48

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

4

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題9

50

51

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N2   読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題10

53

54

55

56

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

1

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題11

58

59

60

61

62

63

64

65

66

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

4

4

1

3

4

2

1

 

 

 

 

 

 

 

問題12

67

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題13

69

70

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題14

72

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N2  聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

1

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

2

1

3

2

1

2

1

3

2

3

3

 

 

 

 

 

問題5

1

2

3a

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Đáp án bài thi năng lực tiếng Nhật JLPT trình N1 tháng 08/2019

N1 文字・語彙
問題1 1 2 3 4 5 6                    
  3 2 3 4 1 2                    
問題2 7 8 9 10 11 12 13                  
  1 2 4 2 4 3 3                  
問題3 14 15 16 17 18 19                    
  2 2 4 1 3 1                    
問題4 20 21 22 23 24 25                    
  4 3 1 4 2 3                    
N1 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35            
  2 4 3 1 3 3 3 2 4 4            
問題6 36 37 38 39 40                      
  1 4 4 2 4                      
問題7 41 42 43 44 45                      
  1 2 4 3 1                      
N1 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題8 46 47 48 49                        
  3 4 3 1                        
問題9 50 51 52 53 54 55 56 57 58              
  4 1 2 4 4 3 2 3 1              
問題10 59 60 61 62                        
  3 3 2 2                        
問題11 63 64                            
  2 4                            
問題12 65 66 67 68                        
  4 1 1 3                        
問題13 69 70                            
  2 2                            
N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6                    
  2 2 1 3 4 1                    
問題2 1 2 3 4 5 6                    
  3 2 1 4 3 4                    
問題3 1 2 3 4 5 6                    
  1 3 4 4 2 3                    
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  2 1 1 2 3 3 2 2 1 3 1 3 1      
問題5 1 2 3a 3b                        
  4 2 3 1      
 


Trên đây là kết quả chính thức cho tất cả 5 trình độ (từ N5 - N1) kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT tháng 08/2019. Mong rằng với tất cả sự nỗ lực trong thời gian qua, bạn sẽ đạt được kết quả tốt nhất.

Ngày thông báo kết quả sẽ rơi vào khoảng tháng 08/2019 (tháng 1 sẽ thông báo ngày cụ thể), theo dõi website Laodongxuatkhau.vn hoặc lựa chọn
3 Cách tra cứu kết quả JLPT nhanh và chính xác nhất để biết kết quả.

Chúc bạn có kết quả tốt.

 

TƯ VẤN XKLĐ NHẬT BẢN 24/7

Bạn có thắc mắc cần giải đáp, hãy liên hệ với cán bộ tư vấn

Khánh Hà (Ms): 0968 983 466

Minh Hoàn (Mr): 0867 165 885

Nguyễn Cường (Mr): 0972 833 894

Hỗ trợ tư vấn 24/7 qua: Call, Message, Zalo, SMS
Nếu không tiện nói chuyện qua điện thoại hoặc nhắn tin ngay lúc này, bạn có thể YÊU CẦU GỌI LẠI bằng việc nhập số điện thoại vào form bên dưới để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.


App XKLĐ JPNET

Họ tên (*)
Số điện thoại (*)
Nội dung(*)
Mã bảo mật(*)
captcha
Liên hệ hỗ trợ

Khánh Hà (Ms)

0968 983 466

hotro.japan@gmail.com

Minh Hoàn (Mr)

0867 165 885

hotro.japan@gmail.com

Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Khánh Hà (Ms)
Khánh Hà (Ms)
SĐT: 0968 983 466
Minh Hoàn (Mr)
Minh Hoàn (Mr)
SĐT: 0867 165 885
Nguyễn Cường (Mr)
Nguyễn Cường (Mr)
SĐT: 0972 833 894
Hỏi - đáp
Vui lòng nhập họ tên   Vui lòng nhập số điện thoại   Vui lòng nhập nội dung  
Chia sẻ của người lao động
012589653..
Năm này đã gần 30 tuổi rồi mới có dự định đi...
09875648..
Mình có kinh nghiệm làm cơ khí 3 năm và cũng có bằng...
016576563..
Mình học đại học 3 năm, rồi cảm thấy chán vì ra...

message Yêu Cầu Gọi Lại

Lên đầu trang